تبلیغات
وبلاگ انجمن علمی برق الکترونیک-دانشگاه تربیت معلم سبزوار - (معرفی جزوات و کتاب های کنکوری) :+(کتاب های مرجع دانشگاهی):((برای ارشد))
وبلاگ انجمن علمی برق الکترونیک-دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مطالب مورد نیاز و اخبار و تازه های برق را اینجا ببینید.با نظرهای سازنده ما را در ارائه مطالب مفید یاری کنید.

*ریاضی مهندسی:(*مرجع:کتاب اروین کرویت سینگ ترجمه دکترشیدفریا عالم زاده)*جزوه دستنویس ومتن کتاب مهندس کریمی و*جزوه دستنویس و2کتاب درس و تست کنکور دکتر معتقدی(پارسه) +*کتاب دکتر حاجی جمشیدی(پوران پژوهش). (سایر:*کتاب مدرسان شریف:مهندس نامی و شفیعی).

 *معادلات:(*مرجع:کتاب دکتر نیکوکار)*جزوه دستنویس کلاسی استاد آقاسی وکتاب او+*جزوه دستنویس و2کتاب درس وتست کنکوردکترمعتقدی +*کتاب جامع معادلات راهیان ارشد (دکتر خداکرمی).
 *آمارمهندسی:*(مرجع: کتاب دکترنیکوکار)(*ویژه:*جزوه دکتر ایوزیان وکتاب او(صنایع)+ **جزوه دستنویس وکتاب دکترطورانی(برق)(پارسه) +*کتاب(دکتر جعفری)-مدرسان شریف +*کتاب مهندس هنری +*کتاب تست دکتر نیکوکار.
**-خلاصه مباحث اساسی ارشد –ریاضیات(ری. مع .آم)- پردازش.
 *مدار1و2:(*مرجع طرح سوال:*تمرینات کتاب(دسور):*دکتر جبه دار)*(متن هیت: ترجمه دیانی+تمرینات کتاب جبه دار)*برای شروع مطالعه جزوه دکتر عبدالعالی پارسه+*جزوه دکتر ملک محمد و*جزوه مهندس کهن+ *پوران(دکترزرگر)+ پردازش(دکتردلیروی فرد) +جهش(دکترمتدین) +**راهیان ارشد(مهندس تقوی) . (سایر:مدرسان شریف:مهندس نامی)و(***کتاب رهیافت دکتردیانی).

 *کنترل خطی:(*مرجع:*کتاب دکتر خاکی صدیق-اوگاتا ترجمه دیانی-نایس)(دو کتاب اوگاتا ونایس و*بویژه نایس بسیار مورد توجه*استاد دکتر جبه دار*(طراح سوال کنترل ومدار) آزمون ارشد است.*1-پارسه(دکترجاهد مطلق) + جزوه یا کتاب*دکترسجادیان+پردازش(کا� �ران خسرویان)+(2-کتاب*راهیان ارشد(درس-نکته +تست)+3-*کتاب آریازبرادرانی(درس-نکته+تست))(***سایر:کتاب رهیافت دکتردیانی).
 *تجزیه سیگنال:*جزوه مهندس کهن+(*مرجع طرح سوال:*حل تمرینات کتاب اپنهایم ترجمه دیانی یا *کتاب رهیافت دکتر دیانی) +*کتاب پارسه (دکترصائب)+2کتاب مهندس مومن زاده(پوران و...)+پردازش+راهیان ارشد.

 *ماشین1و2:(*مرجع:*کتاب بیم بهاراترجمه دکترلسانی+پی سی سن)*مدرسان شریف+سنجش تکمیلی(*دکترلسانی)+*جزوه مهندس براتی(کنکور88)+ مهندس انتصار+*پردازش(دکتر متین مشکین) +راهیان ارشد.

 *الکترونیک1و2 :(*مرجعسطح1-***متن ومسائل کتاب سدرا ترجمه دیانی +متن وبویژه حل تمرینات آخر فصل ***کتاب دکتر رضوی) یا (سطح2- **متن کتاب دکترمیرعشقی +متن وسوالات جلد2 کتاب دکتر شفیعی+)-*جزوه وکتاب (پوران) دکتراشرفیان+* دکترلطیفی(پارسه)+(***کتاب رهیافت دکتردیانی) +تست راهیان ارشد.(سایر:کتاب مدرسان شریف).

 *الکترومغناطیس:(*مرجع:چنگ وتمرینات کتاب دکتر صفایی-نشرصنعتی اصفهان)*برای شروع مطالعه جزوه دکتر عبدالعالی پارسه+*جزوه درس وتست دکتراشرفیان+(*** کتاب رهیافت دکتردیانی) + پردازش(دکترطاهری) +کتاب(دکترشفیعی)مدرسان شریف +راهیان ارشد.*(جزوه مهندس باغستانی)

 *بررسی1*مرجع:کتاب هادی سعادت ترجمه احد کاظمی)*جزوه مهندس براتی(کنکور88 )+مهندس انتصار(نصیر+پارسه)+*کتاب مدرسان شریف +*جهش(دکترصدیقی) +*پردازش+*راهیان ارشد.

 *زبان":(*لغات504+تافل+(*کتاب زبان تخصصی سمت))+2کتاب وجزوه پارسه +*کتاب سنجش تکمیلی+(زدن**تست های سال های گذشته کنکور سراسری در پوران و راهیان ارشد.)

باز هم از زحمات رفیق شفیقم جناب مهندس صائم تشکر می کنم.

منبع :سایت بایترونیکارسال توسط v. mkh
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما مطالب این وبلاگ از نظر علمی چگونه است؟(لطفا صادقانه پاسخ دهید)


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

تک باکس

دانلود نرم افزار